LV
×

Preču maiņa un atgriešana

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atteikt pasūtījumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.
Ja produktu klients nav saņēmis noteiktajā laika termiņā vai ja iegādātais produkts satur defektus, ir bojāts transportēšanas laikā vai uz tā ir acīmredzamas bojājuma pazīmes, to var atgriezt vai nomainīt pret līdzīgas kvalitātes produktu. Klientam ir jāinformē mūs, rakstot uz info@hempcos.eu vai zvanot pa tālruni +371 29161606 (no plkst. 10.00 līdz 17.00 darba dienās) 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Tāpat arī lūdzam saglabāt pirkumu apliecinošo dokumentu.

Hempcos noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu saistības un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām,izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.
Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma pieteikšanas atgriezt precihepmcos(ja prece ir saņemta). hempcos pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preces atpakaļ saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Hempcos ir tiesīga neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai hempcos saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.
Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir atvēris preces iepakojumu vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas hempcos nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Par preces iepakojuma atvēršanu tiek uzskatīts fakts, ka ir ticis atvērts kosmētikas līdzekļa satura iepakojums.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu optimālu tīmekļa vietnes izmantošanu un funkcionalitāti. Noklikšķinot uz “Es piekrītu”, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.