LV
×

Privātuma politika un distances līgums

Lietošanas noteikumi.

Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas, turpmāk – Hempcos, lietošanas kārtību. SIA CBD Nature Power, reģistrācijas Nr.42103105151, adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045, turpmāk Hempcos, nodrošina hempcos.eu pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

Lietotājs ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas internetveikalā hempcos.eu vai izmanto citus hempcos.eu pakalpojumus.

Ja Lietotājs iegādājas hempcos.eu piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
Ja Lietotājs iegādājas preces, hempcos.eu ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Hempcos patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Hempcos patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī. Hempcos nav atbildīgs par hempcos.eu veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

Pēc pasūtījuma veikšanas, klientam tiks nosūtīta vēstule uz e-pastu ar pasūtījuma apstiprināšanu un e-rēķinu PDF formātā.

Internetveikals nesūta Pircējam fiziskus papīra rēķinus.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma Klix , AS Citadele Banka:

Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor.

Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor, LHV.

Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor.

Visa/Mastercard karšu maksājumi.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei AS Citadele Banka.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Lietotājs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Atmaksa tiks veikta uz Pircēja norādīto bankas kontu ar pārskaitījumu.

4. Piegādes noteikumi

Piegādes tiek veiktas Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Hempcos veic pasūtījumu apstrādi vienu reizi dienā, plkst 12:00. Apstrāde un piegāde var aizņemt no 1- 2 dienām. Visi pasūtījumi, kuri saņemti līdz šim laikam tiek piegādāti 1-4 darba dienu laikā (pirmdiena līdz piektdiena), pēc apmaksas saņemšanas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Svētku un izpārdošanas laikā piegāde var aizņemt vairāk kā 5 darba dienas.

Pārdevējs patur tiesības preci piegādāt Pircējam 30 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pircējs un Pārdevējs ir savstarpēji vienojušies.

Piegādes izmaksas 4 EUR Latvijas un Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Pasūtot preces 25 EUR vērtībā piegāde ir bez maksas.

Ja piegāde kavējas, lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu: info@hempcos.eu vai zvanot pa tālruni +371 26328415 (no plkst. 10.00 līdz 17.00 darba dienās).

Piegādes notiek tikai darba dienās no 9.00 līdz 17.00, izņemot oficiālas Latvijas Republikas Valsts svētku dienas.

Piegādi nodrošina Venipak kurjerdienests. Pirms sūtījuma nodošanas kurjers sazinās ar sūtījuma saņēmēju. Kurjerdienests piedāvā iespēju arī izņemt pasūtījumu kādā no tuvākajiem "pick-up" saņemšanas punktiem https://www.venipak.lv/consignment-pickup-points/

Piegādes brīdī:

 1. Kurjers pasniegs preci kopā ar pavadzīmi, kuru jāparaksta.

 2. Kurjeram ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

5. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atteikt pasūtījumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Lietotājs ir juridiska persona.

Ja produktu klients nav saņēmis noteiktajā laika termiņā vai ja iegādātais produkts satur defektus, ir bojāts transportēšanas laikā vai uz tā ir acīmredzamas bojājuma pazīmes, to var atgriezt vai nomainīt pret līdzīgas kvalitātes produktu. Klientam ir jāinformē mūs rakstot uz info@hempcos.eu vai zvanot pa tālruni +371 26328415 (no plkst. 10.00 līdz 17.00 darba dienās) 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Tāpat arī lūdzam saglabāt pirkumu apliecinošo dokumentu.

Hempcos noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu saistības un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma pieteikšanas atgriezt preci Hempcos uz adresi: Andrejostas iela 17-23,Rīga, LV-1045, (ja prece ir saņemta) Hempcos pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preces atpakaļ saņemšanas dienas,atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Nauda tiek atmaksāta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika saņemts maksājums. Hempcos ir tiesīga neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai Hempcos saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir atvēris preces iepakojumu vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas Hempcos nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Par preces iepakojuma atvēršanu tiek uzskatīts fakts, ka ir ticis atvērts kosmētikas līdzekļa satura iepakojums. Hempcos patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Pircēja personas datu apstrāde

Līdz ar reģistrēšanos pasūtījuma veikšanai vietnē Hempcos uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Lietotājs un Hempcos apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Hempcos. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

8. Privātums

Juridiskais pamats: jūsu piekrišana, hempcos.eu mājas lapas lietošanas noteikumiem.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Hempcos nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai. Hempcos garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un mārketinga nolūkos.

Hempcos apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Hempcos partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

Hempcos nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Hempcos nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Hempcos veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu. nHempcosekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Hempcos nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Privātuma politika

  1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai, piemēram, klientam, līgumslēdzējam, pilnvarotajam pārstāvim, kontaktpersonai, iesniegumu iesniedzējam, apmeklētājam, interneta vietnes apmeklētājam, kas apmeklē interneta vietni jeb mājas lapu: www.hempcos.eu (turpmāk – Mājas lapa), un citām šajā Privātuma politikā neuzskaitītām personām (turpmāk – Datu subjekts), informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, glabāšanas laiku, SIA “CBD Nature power” (turpmāk – Uzņēmums) veiktajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī Datu subjekta tiesībām saistībā ar savu personas datu apstrādi.

  2. Privātuma politikā lietotie jēdzieni – personas dati, personas datu apstrāde, datu subjekts un citi jēdzieni tiek lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Regula) izpratnē.

  3. Privātuma politikā lietotie jēdzieni – personas dati, personas datu apstrāde, datu subjekts un citi jēdzieni tiek lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Regula) izpratnē.

  4. Personas datu apstrādi var veikt Uzņēmuma darbinieks vai kāds no Uzņēmuma apstrādātājiem (citam uzņēmumam), ar ko Uzņēmumam ir noslēgts līgums. Apstrādājot personas datus Uzņēmums var būt gan kā pārzinis, gan kā apstrādātājs.

  5. Par specifiskiem personu datu apstrādes veidiem, kā piemēram, sīkdatņu apstrādi, to vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus atšķirīgi noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts apmeklējot Mājas lapu. Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī Mājas lapā.

  6. Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro Regulas, Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus Latvijā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Pārzinis: SIA ,,CBD Nature Power” Reģistrācijas Nr.4210310515, Juridiskā adrese : Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045. Kontaktinformācija: Elektroniskā pasta adrese: info@hempcos.eu, kontakttālruņa numurs: +371 26328415.

 2. Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Datu apstrādes principi

Uzņēmums apstrādā personas datus ievērojot šādus datu apstrādes principus:

 1. Likumīgums, godprātība un pārredzamība – personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.

 2. Nolūka (mērķa) ierobežojumi – personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un likumīgos nolūkos un tikai saskaņā ar tiem, kā arī turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, līdz ar to Uzņēmums neievāc personas datus un neuzglabā nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un nav apstiprināta ar normatīvajiem aktiem vai Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem (lēmumi, rīkojumi u.tml.)

 3. Datu minimizēšana – personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošās personas datu apstrādes nolūku. Īstenojot šo principu, Uzņēmums nepieprasa no Datu subjekta un neapstrādā vairāk informācijas, nekā tas ir nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai.

 4. Precizitāte – personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs tiek atjaunināti. Ja darbiniekam rodas šaubas par Datu subjekta iesniegtās informācijas aktualitāti vai pareizību, darbinieks sazinās ar Datu subjektu, lai precizētu attiecīgo informāciju.

 5. Glabāšanas ierobežojums – personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas ir nepieciešams noteikta nolūka sasniegšanai.

 6. Integritāte un konfidencialitātē – personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu.

 7. Pārskatatbildība – pārzinis un tā pilnvarotās var uzskatāmi pierādīt Regulas prasību ievērošanu un izpildi.

Personas datu apstrādes nolūki

Uzņēmums apstrādā fizisko personu datus šādiem nolūkiem:

 1. Ārējo tiesību aktu prasību izpildei;

 2. Uzņēmumu darbības nodrošināšanai;

 3. Uzņēmumu pakalpojumu izpildes nodrošināšanai;

 4. Līgumu noslēgšanai un izpildei;

 5. Piedāvāto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

 6. Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informatīvo un tehnisko sistēmu uzturēšanai;

 7. Datu subjekta identificēšanai;

 8. Saziņai ar Datu subjektu;

 9. Rēķinu un citu finanšu dokumentu administrēšanai;

 10. Lietvedības vešanai;

 11. Datu subjekta iesniegumu/sūdzību un citu dokumentu izskatīšanai;

 12. Noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības novēršanai un izmeklēšanai;

 13. Parādu piedziņai;

 14. Mājas lapas administrēšanai;

 15. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

 16. Uzņēmuma tiesību un interešu aizstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās, pārstāvība tiesvedības procesos;

 17. Citi nolūki, kuri var rasties pakalpojuma sniegšanas procesa.

Tiesisks pamats personas datu apstrādei

Uzņēmums apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir šāds:

11.1. Līguma noslēgšanai un izpildei – lai apstrādātu personas datus pirms līguma noslēgšanas, sagatavotu līgumu, un apstrādātu personas datus, kamēr ir spēkā līgums (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts). Piemēram, attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi.

11.2. Juridiskā pienākuma izpildei – piemēro tādai personas datu apstrādei, kad Uzņēmumam nav brīvas rīcības izvēles – attiecīgo darbību reglamentē Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvo aktu prasības (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts).

11.3. Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas interešu aizsardzība – piemēram, ja Uzņēmuma telpās Datu subjektam rodas veselības problēmas un nepieciešams veselības stāvokli apspriest ar neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem (Regulas 6.panta pirmā punkta d) apakšpunkts).

11.4. Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts).

11.5. Datu subjekta sniegtā piekrišana – piemēro, piemēram mārketinga nolūkos, Datu subjektam piesakoties saņemt aktualitātes un piedāvājumus (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts).

Uzņēmuma leģitīmās intereses:

 1. veikt komercdarbību;

 2. sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;

 3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

 4. analizēt Mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 5. administrēt Mājas lapu;

 6. veikt darbības jaunu klientu ieinteresēšanai, piesaistīšanai;

 7. attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;

 8. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;

 9. administrēt maksājumus;

 10. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu kategorijas un to veidi

Uzņēmums apstrādā galvenokārt šādas personas datu kategorijas un veidus:

 1. Datu subjekta identifikācijas dati - vārds, uzvārds, nepieciešamības gadījuma, lai identificētu Datu subjektu arī personas kods, dzimšanas datums, pases Nr./ID

 2. Datu subjekta kontaktinformācija - adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

 3. Sadarbības partnera kontaktpersonu dati – kontaktpersona, kuru norāda pats sadarbības partneris ar kuru sazināties - vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;

 4. Līguma dati - līguma numurs, parakstīšanas datums, līgumslēdzēji, līguma kontaktpersonu dati, paraksts;

 5. Līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamie dati, piemēram, obligāti norādāmie dati par preci, klienta kravu, u.tt..;

 6. Pakalpojuma (preces) iegādes dati – pakalpojuma nosaukums, pirkuma datums, rēķina numurs, pavadzīmes numurs, pakalpojuma saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, pakalpojuma izpildes adrese u.tml.;

 7. Komunikācijas dati - saziņas datums, saturs, izpildes statuss;

 8. Norēķinu dati - norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

 9. Mājas lapā veiktās darbības – apmeklētāja IP adrese, apmeklējuma datums, laiks, ilgums, aplūkotās sadaļas, veiktās darbības portālā;

 10. Profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību;

 11. Jebkuru citu informāciju, kura ir sniegta Mājas lapā un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar Uzņēmumu;

 12. Citi dati, kuri var būt apstrādāti noteikta procesa nodrošināšanas ietvaros.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Uzņēmums apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot vismaz šādus drošības pasākumus:

 1. Izstrādāti Mājas lapas/pasūtījuma noteikumi, Privātuma politika;

 2. Konfidencialitātes noteikumi Uzņēmuma darbiniekiem;

 3. Personas datu aizsardzību reglamentējoši līgumi ar līguma slēdzējiem;

 4. Ierobežotas/kontrolētas pieejas Uzņēmumu informācijas sistēmām;

 5. Darbinieku izglītošana personas datu aizsardzības jautājumos;

 6. Tiek izmantoti dažādi aizsardzības mehānismi informatīvajām tehnoloģijām, kā piemēram - ugunsmūri, drošas paroles, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas, datu šifrēšanas mehānismi u.c..

Uzņēmumi attiecībā uz Datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu, kā arī nenodod personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt Uzņēmumadarbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Uzņēmums neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot:

16.1. Lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Uzņēmums var nodot datus valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm (Valsts policija), nodokļu administrācijai (VID), tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam;

16.2. Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Uzņēmums personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem (līguma ietvaros) un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Uzņēmuma uzdevumā, piemēram, preču/pirkuma piegāde klientam, grāmatvedības pakalpojuma sniedzējam;

16.3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

16.4. Uzņēmuma leģitīmo (likumīgo) interešu aizsardzībai, piemēram, skaidrot noteiktu situāciju, apstākļus masu mēdijiem.

17. Pirms datu nodošanas trešajai personai, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

Personas datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

18.1. kamēr pastāv Uzņēmumam ārējos tiesību aktos noteiktais pienākums datus glabāt, piemēram, pildot likumā “Par grāmatvedību”, Darba aizsardzības un Arhīvu likumā noteiktos pienākumus;

18.2. kamēr ir spēkā ar Datu subjektu vai apstrādātāju noslēgtais līgums;

18.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmums realizē savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml..);

18.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti, ja ārējie tiesību akti nenosaka citu glabāšanas termiņu.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt tiesību aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tai skaitā, tiesības pieprasīt Koncerna uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 1. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@hempcos.eu;

 2. nosūtot vēstuli pa pastu uz Uzņēmuma juridisko adresi.

Uzņēmumam ir pienākums bez maksas sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien Uzņēmums nepagarina atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

Uzņēmums veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Uzņēmums nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, Uzņēmums veic operatīvas darbības, lai rastu situācijas risinājumu. Tomēr, ja Datu subjekts uzskata, ka viņa tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Uzņēmums:

 1. pārliecinās par datu subjekta identitāti;

 2. izvērtē pieprasījumu;

 3. izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja Uzņēmumam ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Uzņēmums var lūgt sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, precizēt norādi uz konkrētiem dokumentiem un datumiem).

Izmaiņas Privātuma politikā

Uzņēmumam ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Uzņēmuma Vietnē.: www.hempcos.eu sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs ir, CBD Natur Power, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu optimālu tīmekļa vietnes izmantošanu un funkcionalitāti. Noklikšķinot uz “Es piekrītu”, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.